• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Cybersecurity law
Militaria pomorskie : zbiór studiów. T. 16
Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego : studia przypadków
Sztuczna inteligencja 2041 : dziesięć wizji przyszłości
Wszystko o wykryciu Skorpiona... : nieco o milicji, bezpiece, policji i polityce
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Środki dydaktyczne i oprzyrządowanie procesu szkolenia obronnego RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.18.1.0
Brak okładki
Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do uchwały Nr 27/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej
Program nauczania kursu przekwalifikowania : kurs przekwalifikowania podoficerów rezerwy do specjalności wojskowej SW: 54D24 (obsługa kancelarii) dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 9101017) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Zdolności WRiA do realizacji zadań z użyciem amunicji precyzyjnej i specjalnej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.9.2.0
Brak okładki
Rola działu administracji rządowej "transport" w zakresie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska : załączniki
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
ISO 22301 : a complete guide - 2019 edition : practical tools for self-assessment
Brak okładki
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Brak okładki
Cyber security essentials
Cyber weaponry : issues and implications of digital arms
Data mining in cyber forensics : a systematic approach
 
Biblioteka StratCom
Rytualny chaos : studium dyskursu publicznego
Retoryka telewizji
Strategic communication in the command and control system of the Polish Armed Forces : doctoral dissertation
Państwo niepodległe : twórcy - strategie - komunikacja społeczna
Komunikowanie społeczne w wojsku, diagnozowanie kompetencji interpersonalnych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń taktycznych i operacyjnych w wojskach lądowych
Brak okładki
Rozkaz operacyjny nr 1 15 DZ
Brak okładki
Decyzja w procesie kierowania systemami łączności
Brak okładki
Multimedialny trening decyzyjny w kontroli przygotowania podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce : rozprawa doktorska
Brak okładki
Metodyka przygotowania i prowadzenia batalionowego ćwiczenia taktycznego ze strzelaniem
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zabezpieczenie techniczne (czołgowe i samochodowe) armii w operacji obronnej : (wykład)
Brak okładki
Ćwiczenie egzaminacyjne : działania bojowe pułku : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Zasady ogólne działań obronnych według poglądów głównych państw NATO : wykład
Brak okładki
Zbiór materiałów do określania możliwości bojowych wojsk OPK. Zeszyt nr 2,
Brak okładki
Zabezpieczenie rakietowo-techniczne działań bojowych wojsk rakietowych korpusu OPK : skrypt
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store