• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Od Dzierżyńskiego do Putina : służby specjalne Rosji w walce o dominację nad światem 1917-2036
Wielkie zatrzymanie : co się stało z ludźmi?
Sąd Najwyższy - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych : orzecznictwo w sprawach ze skarg nadzwyczajnych
Empire of the air : aviation and the American ascendancy
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
 
Biblioteka StratCom
Edukacja dla bezpieczeństwa : edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego
Public relations a demokracja
CyberPlemiona : analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej
Kultura pokoju : kultura sieci
Kultura pokoju : kultura relacji z perspektywy środowisk
 
Akademia Sztuki Wojennej
Służby specjalne RP w kreowaniu bezpieczeństwa surowcowego Polski : załącznik do rozprawy doktorskiej
Brak okładki
Program Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej : kod: 8101045 : forma kursu: stacjonarny, okres: 01.02.2017 r. - 30.06.2017 r
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : przedmioty swobodnego wyboru : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, lotnictwo, ekonomika obronności : forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Budowanie wiarygodności sojuszniczej przez Siły Zbrojne RP w ramach NATO : praca naukowo-badawcza
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w instytucjach sektora publicznego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Perspektywiczny model przygotowania kadr oficerskich profesjonalnych Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa narodowego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2009. Nr 4 (77)/2009
Brak okładki
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2014. Nr 1 (94)/2014
Brak okładki
Wojny wieku informacji : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber security : critical infrastructure protection
Brak okładki
Challenges in cybersecurity and privacy : the european research landscape
deviant security practices of cyber crime
Brak okładki
EU personal data protection in policy and practice
Information warfare in the age of cyber conflict
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zestawienia dotyczące problematyki szkoleniowej do tematu rola i funkcje okręgu wojskowego w przygotowaniu nowoczesnych kadr dowódczo-sztabowych : temat nr 39/B/74 : dokumentacja do tematu: "Wzorcowy system przygotowania nowoczesnego dowódcy" : opracowanie naukowo-badawcze
Brak okładki
Prowadzenie działań bojowych przez Armię Radziecką i Ludowe Wojsko Polskie w rejonach zurbanizowanych w latach 1944-1945 : załączniki do rozprawy doktorskiej
Brak okładki
Podstawy metodologiczne teorii efektywności bojowej : (skrypt)
Brak okładki
Morze : środowisko, życie, zasoby
Brak okładki
Organizacja i prowadzenie operacji zaczepnej armii ogólnowojskowej : konspekt do seminarium
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store