• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Instytucje edukacyjne, zagrożenia, bezpieczeństwo : konteksty prawne, społeczne, edukacyjne i zdrowotne
Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej : dawniej Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej = War Studies University Scientific Quarterly : formerly National Defence University Scientific Quarterly. No 4(117)2019
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
No cover
Rola wybranych grup dyspozycyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w Polsce : rozprawa doktorska
Security and Defence Quarterly. Nr 2(29)/2020