• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Praca - etyka - polityka : wybór tekstów
No cover
Kodeks cywilny : komentarz
No cover
Sądownictwo niemieckie i jego rola w polityce okupacyjnej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy 1939-1945
No cover
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych : komentarz
No cover
Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej : studia przypadku. T. 1