• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wśród huku, dymu i ognia : studia, przyczynki i materiały do dziejów artylerii polskiej i obcej. T. 1
Wojska samochodowe w Warszawie w latach 1918-1933
Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu
Szkice z etyki" służb bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce po 1989 roku
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: obronność : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021 - 2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki