• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Polska za linią Curzona
Zarządzanie wiedzą w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : stan obecny i perspektywy
Media w erze cyfrowej : wyzwania i zagrożenia
Linie uskoku : ukryte rysy, które wciąż zagrażają światowej gospodarce
Program studiów : podyplomowe studia operacyjno-taktyczne : kod: 1101205 : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 3 semestry