• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej
No cover
Imigranci z Bliskiego Wschodu w polityce Unii Europejskiej
No cover
Teorie i podejścia badawcze geopolityki
No cover
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : komentarz
No cover
Historia administracji i myśli administracyjnej