• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Jakość usług technicznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej
Polityka zagraniczna Węgier w latach 1945-2015
Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej : praca zbiorowa. [T.] 11
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Terroryzm od historii po teraźniejszość : wybrane zagadnienia