• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Bezpieczeństwo przestrzeni współczesnych miast : przykład Wielkiej Brytanii
6 Armia Wojska Polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. T. 2
Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. 2
Specyficzne problemy eksploatacji sprzętu ratowniczego
Imprezy masowe : organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki