• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Regulacje Covid-19 w prawie pracy
No cover
Cybercrimes : critical issues in a global context
No cover
Mikroekonomia : ujęcie statyczne i dynamiczne
No cover
Operator 594 : GROM, siła, determinacja, adrenalina
No cover
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami