• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Przemysł obronny głównym podmiotem polityki gospodarczo-obronnej Polski
Program studiów : studia drugiego stopnia : kierunek: zarządzanie i dowodzenie : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021 - 2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
Polska racja stanu w perspektywie globalnych przemian
No cover
Business process modeling, simulation and design
Oddział Wywiadowczy Sztabu Głównego Ludowego Wojska Polskiego 1944-1945 : organizacja i działalność : studium historyczno-wojskowe