• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Armia nowego wzoru
Instrukcja : minimalne standarty bezpieczeństwa żywności i żywienia podczas wspólnych operacji sojuszniczych
Świadomość sytuacyjna a bezpieczeństwo i informacyjna ciągłość działania w organizacjach rozproszonych
Vickers Mark E : brytyjskie konstrukcje i brytyjskie inspiracje
Procedury petycyjne w systemie ochrony praw człowieka ONZ : rozwój-specyfika-znaczenie dla bezpieczeństwa ludzkiego