• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
frontier complex : Chinese history of the world
Zrozumieć pracujących w nocy : elementy chronofizjologii
Ludobójstwo Ormian w latach 1915-1923 w świetle Konwencji o ludobójstwie z 1948 roku
Superpower interupted : the Chinese history of the world
Moje wojenne wspomnienia. Cz. 1,