• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym
Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Dwa kroki przed przyszłością : Marian Chodacki jako wzór współczesnego analityka wywiadu
Program studiów : studia drugiego stopnia : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021-2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
Neoweberyzm : etos służby publicznej : analiza krytyczna i perspektywy