Forma i typ
Książki
(115)
Publikacje fachowe
(94)
Publikacje naukowe
(81)
Publikacje dydaktyczne
(12)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(4)
Dostępność
dostępne
(65)
wypożyczone
(38)
tylko na miejscu
(30)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(103)
Czytelnia
(26)
Księgozbiór zastrzeżony
(4)
Autor
Chmaj Marek (1969- )
(7)
Fras Mariusz
(6)
Habdas Magdalena (1973- )
(6)
Kardas Piotr (1965- )
(6)
Barczak-Oplustil Agnieszka
(5)
Bielski Marek (prawo)
(5)
Bogdan Grzegorz (prawo)
(5)
Iwański Mikołaj (prawo)
(5)
Jodłowski Jan
(5)
Małecki Mikołaj (1986- )
(5)
Pilch Agnieszka (prawo)
(5)
Raglewski Janusz
(5)
Rotkiewicz Marek
(5)
Szewczyk Maria (prawnik)
(5)
Wróbel Włodzimierz (1963- )
(5)
Zoll Andrzej (1942- )
(5)
Ćwiąkalski Zbigniew (1950- )
(5)
Kuźniar Aleksander P
(4)
Salamon Aldona
(4)
Skałkowski Marek
(4)
Łobos-Kotowska Dorota
(4)
Dąbrowska-Kardas Małgorzata
(3)
Fuchs Dariusz
(3)
Izdebski Hubert (1947- )
(3)
Kozioł Agata (prawo)
(3)
Kryczka Sebastian
(3)
Krziskowska Katarzyna
(3)
Lenart Bożena
(3)
Majewski Jarosław (1967- )
(3)
Malik Adam (radca prawny)
(3)
Nowacka Izabela
(3)
Pigulski Mariusz
(3)
Rams Michał
(3)
Skubisz-Kępka Katarzyna (1978- )
(3)
Sroka Tomasz (1982- )
(3)
Stańko Marek
(3)
Szustakiewicz Przemysław
(3)
Tarapata Szymon (1984- )
(3)
Wojtaszczyk Adam (prawo)
(3)
Wrońska-Zblewska Katarzyna
(3)
Zając Dominik
(3)
Zakrzewski Piotr (prawo)
(3)
Załucki Mariusz
(3)
Zontek Witold
(3)
Adamus Rafał (prawnik)
(2)
Augustyniak Barbara
(2)
Baran Krzysztof Wojciech
(2)
Barański Michał (prawo)
(2)
Białobrzeski Janusz (?-2003)
(2)
Biały Aneta (prawo)
(2)
Bieranowski Adam
(2)
Borodo Andrzej (1949- )
(2)
Bożek Wojciech
(2)
Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna
(2)
Chomoncik Sławomir
(2)
Cilak Małgorzata
(2)
Czaplicki Kamil
(2)
Czarnecki Krzysztof (prawo)
(2)
Drembkowski Paweł
(2)
Dudka Katarzyna (1967- )
(2)
Dörre-Kolasa Dominika
(2)
Eichstaedt Krzysztof
(2)
Florczak Izabela
(2)
Fuchs Bernadetta
(2)
Goliszewska-Chojdak Bożena
(2)
Gorczyński Grzegorz
(2)
Gudowski Jacek (1949- )
(2)
Górowski Wojciech
(2)
Gądzik Zuzanna Barbara
(2)
Gładoch Monika
(2)
Hoc Stanisław (1948- )
(2)
Jakubowski Michał (1984- )
(2)
Janas Aleksandra (sędzia)
(2)
Janicz Małgorzata
(2)
Jankowska Marlena
(2)
Jasińska Katarzyna (prawnik)
(2)
Jendrasik Marta
(2)
Kasprzak Magdalena (radca prawny)
(2)
Konarska-Wrzosek Violetta (1952- )
(2)
Kopyściańska Katarzyna
(2)
Korus Paweł
(2)
Kowalewska Ewa (prawo)
(2)
Kozińska Joanna (prawo)
(2)
Krawczyk Rafał
(2)
Krukowska Jadwiga
(2)
Królikowski Michał (1977- )
(2)
Książek Daniel
(2)
Kulesza Cezary
(2)
Kurowski Michał (prawnik)
(2)
Kurowski Witold
(2)
Kąkol Cezary
(2)
Lach Arkadiusz (1976- )
(2)
Lekston Mariusz
(2)
Lenio Paweł
(2)
Majka Paweł
(2)
Matras Jarosław
(2)
Mańczyk Paweł
(2)
Miemiec Wiesława
(2)
Naczyńska Joanna (prawo)
(2)
Nowicki Józef Edmund
(2)
Rok wydania
2020 - 2022
(47)
2010 - 2019
(64)
1950 - 1959
(2)
1940 - 1949
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(95)
Kraj wydania
Polska
(114)
Wielka Brytania
(1)
Język
polski
(114)
angielski
(1)
Odbiorca
Prawnicy
(34)
Radcy prawni
(23)
Adwokaci
(22)
Aplikanci
(20)
Sędziowie
(18)
Szkoły wyższe
(13)
Prokuratorzy
(9)
Przedsiębiorcy
(9)
Urzędnicy
(9)
Specjaliści ds. kadr
(6)
Księgowi
(5)
Doradcy podatkowi
(4)
Pracownicy naukowi
(4)
Policjanci
(3)
Notariusze
(2)
Pracodawcy
(2)
Referendarze sądowi
(2)
Administracja skarbowa
(1)
Administratorzy bezpieczeństwa informacji
(1)
Artyści
(1)
Edytorzy
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Inspektorzy ochrony danych
(1)
Jednostki antyterrorystyczne
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Kuratorzy sądowi
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Pracownicy ochrony mienia i osób
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Producenci filmowi
(1)
Producenci muzyczni
(1)
Producenci telewizyjni
(1)
Ruchy i organizacje ekologiczne
(1)
Rzecznicy patentowi
(1)
Sektor publiczny
(1)
Syndycy
(1)
Służby specjalne
(1)
Temat
Prawo karne
(13)
Prawo konstytucyjne
(11)
Prawo pracy
(11)
Prawo cywilne
(10)
Prawo
(9)
Prawo karne procesowe
(6)
Prawo wspólnotowe europejskie
(6)
Ochrona danych osobowych
(5)
Parlament
(5)
Prawo o szkolnictwie wyższym
(5)
Postępowanie cywilne
(4)
Prawo parlamentarne
(4)
Orzecznictwo
(3)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(3)
Prawo autorskie
(3)
Prawo upadłościowe
(3)
Prawo zamówień publicznych
(3)
Prawo zobowiązań
(3)
Wykładnia prawa
(3)
Antyterroryzm
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
COVID-19
(2)
Kontrola parlamentarna
(2)
Parlamentarzyści
(2)
Policja
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Postępowanie egzekucyjne
(2)
Pranie pieniędzy
(2)
Prawo finansowe
(2)
Prawo finansów publicznych
(2)
Prawo nowych technologii
(2)
Prawo o zgromadzeniach
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Prawo restrukturyzacyjne
(2)
Rząd (organ państwowy)
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Terroryzm
(2)
Administracja publiczna
(1)
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(1)
Agencja Wywiadu
(1)
Agencje ochrony osób i mienia
(1)
Amunicja
(1)
Aplikacja mobilna
(1)
Bezpieczeństwo finansowe
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Budżet państwa
(1)
Budżety terenowe
(1)
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
(1)
Cmentarze
(1)
Czas pracy
(1)
Czynności operacyjne
(1)
Doktoranci
(1)
Dostępność (informatyka)
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Finansowanie
(1)
Godność ludzka
(1)
Identyfikacja osób
(1)
Immunitet parlamentarny
(1)
Incompatibilitas
(1)
Instytucje kultury
(1)
Komercjalizacja wyników badań naukowych
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Kontrola
(1)
Kontrterroryzm
(1)
Koronawirusy
(1)
Koszty komornicze
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Mandat poselski i senatorski
(1)
Marszałek sejmu
(1)
Nauka
(1)
Ochrona mienia
(1)
Ochrona osób
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odpowiedzialność konstytucyjna
(1)
Opłaty sądowe
(1)
Orzecznictwo cywilne
(1)
Parlamentarna komisja śledcza
(1)
Partie polityczne
(1)
Plan kont
(1)
Postępowanie odrębne
(1)
Postępowanie pojednawcze
(1)
Postępowanie przygotowawcze
(1)
Postępowanie sądowoadministracyjne
(1)
Pozwolenie na broń
(1)
Praca czasowa
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Pracownicy ochrony mienia i osób
(1)
Pracownicze plany kapitałowe (PPK)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawa i obowiązki parlamentarzysty
(1)
Prawa osób z niepełnosprawnościami
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo do posiadania i noszenia broni
(1)
Temat: dzieło
Konstytucja Polski (1997)
(10)
Temat: czas
2001-
(108)
1901-2000
(12)
1989-2000
(11)
1945-1989
(2)
1918-1939
(1)
Temat: miejsce
Polska
(110)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Wielka Brytania
(1)
Gatunek
Komentarz do ustawy
(115)
Materiały pomocnicze
(7)
Poradnik
(5)
Wzory dokumentów
(5)
Ustawa
(4)
Akty prawne
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Komentarz prawny
(2)
Opracowanie
(1)
Rozporządzenie
(1)
Vademecum
(1)
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(114)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Nauka i badania
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
115 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 25971/III, 25970/III, 25969/III, 25968/III, 25967/III (5 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Książka archiwalna, po zarezerwowaniu dostępna w Czytelni.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór zastrzeżony
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 3524/2, 250/2 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Kodeks pracy 2019 : ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian. - Stan prawny na 4 maja 2019 r. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2019. - 168 stron ; 24 cm.
ISBN: 978-83-269-8344-3
Nowe wydanie. Zawiera także tekst ustawy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26450/III (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Komentarze Praktyczne)
ISBN: 978-83-264-8228-1
Bibliogr. s. 785-792.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 11777/II (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo upadłościowe : komentarz / autor Rafał Adamus. - 2. wydanie, stan prawny listopad 2018 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - LXXII, 1263 strony ; 23 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-8158-022-9 : zł 199
Bibliografia na stronach XXXI-LXXII. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 28719/III (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Komentarze)
ISBN: 978-83-8160-538-0
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 1531-1549. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26415/III (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 30000/III (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 30001/III (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 4052/IV (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych : komentarz / autor Paweł Drembkowski. - Stan prawny: 26 października 2017 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XIX, [1], 114 stron ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-812-8154-6
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach XIII-XIX. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 11412/II (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 12587/II (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23641/III (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / redakcja naukowa Zbigniew Kmieciak, Wojciech Chróścielewski ; [autorzy] Wojciech Chróścielewski, Zbigniew Kmieciak, Agnieszka Krawczyk, Joanna Wegner. - Stan prawny na 20 grudnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 4 marca 2019 r. (Dz.U. poz. 60). - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - 1166, [1] strona ; 25 cm.
(Komentarze)
ISBN: 978-83-8160-133-7
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26159/III (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23871/III (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 28718/III (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Kodeks karny : komentarz / redakcja naukowa Marek Mozgawa ; [autorzy] Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, Marek Mozgawa. - 8. wydanie zaktualizowane i uzupełnione, stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 1048, [1] strona ; 21 cm
ISBN: 978-83-8107-544-2
Bibliografia na stronach 13-16 i przy rozdziałach. Indeks.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 11373/II (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 11372/II - 34 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ustawa o Policji : komentarz / autorzy: Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski, Przemysław Szustakiewicz. - 2. wydanie, stan prawny: 1 kwietnia 2020 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. - XXI, [1], 500 stron ; 22 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-8198-051-7
Bibliografia na stronach XIX-XXI. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 27966/III (1 egz.)
Książka
W koszyku
Kodeks pracy 2018 : ujednolicone przepisy z komentarzem / [redaktor Leszek Skupski]. - Stan prawny na 15 czerwca 2018 r. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2018. - 184 strony ; 24 cm.
ISBN: 978-83-269-7568-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 25171/III (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 28714/III (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej