Źródło opisu
Katalog zbiorów
(723)
Forma i typ
Książki
(723)
Publikacje fachowe
(212)
Publikacje naukowe
(180)
Publikacje dydaktyczne
(98)
Poradniki i przewodniki
(2)
Publikacje informacyjne
(2)
Proza
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Dostępność
dostępne
(576)
tylko na miejscu
(220)
wypożyczone
(85)
Placówka
Wypożyczalnia
(661)
Czytelnia
(220)
Autor
Zimmermann Jan (1949- )
(9)
Kuba Magdalena
(8)
Lany Magdalena
(8)
Ambroziewicz Maciej
(7)
Izdebski Hubert (1947- )
(7)
Jaśkowski Kazimierz
(7)
Sidor-Rządkowska Małgorzata
(7)
Barczak-Oplustil Agnieszka
(6)
Barta Janusz (1947- )
(6)
Dudka Katarzyna (1967- )
(6)
Fras Mariusz
(6)
Habdas Magdalena (1973- )
(6)
Kardas Piotr (1965- )
(6)
Paluszkiewicz Hanna
(6)
Raglewski Janusz
(6)
Armstrong Michael
(5)
Armstrong Michael (1928- )
(5)
Baran Krzysztof Wojciech
(5)
Bielski Marek (prawo)
(5)
Bogdan Grzegorz (prawo)
(5)
Borowska Joanna
(5)
Iwański Mikołaj (prawo)
(5)
Jodłowski Jan
(5)
Lekston Mariusz
(5)
Lubasz Dominik
(5)
Mazowiecka Lidia
(5)
Małecki Mikołaj (1986- )
(5)
Pilch Agnieszka (prawo)
(5)
Szewczyk Maria (prawnik)
(5)
Wróbel Włodzimierz (1963- )
(5)
Zdyb Marian (1951- )
(5)
Zoll Andrzej (1942- )
(5)
Ćwiąkalski Zbigniew (1950- )
(5)
Barcz Jan (1953- )
(4)
Borkowski Grzegorz (sędzia)
(4)
Dolnicki Bogdan (1956- )
(4)
Garlicki Leszek (1946- )
(4)
Kopyściańska Katarzyna
(4)
Kozłowski Remigiusz
(4)
Książek Daniel
(4)
Lenio Paweł
(4)
Marciniak Jarosław
(4)
Markiewicz Ryszard (1948- )
(4)
McGee Rita
(4)
Miemiec Wiesława
(4)
Muszczynko Ewa
(4)
Oleksyn Tadeusz
(4)
Pest Przemysław
(4)
Pisarczyk Łukasz
(4)
Prokopowicz Piotr (1981- )
(4)
Rycak Magdalena Barbara
(4)
Sawicki Stefan
(4)
Sierocka Iwona
(4)
Stawiński Janusz
(4)
Stawiński Michał
(4)
Wacowska Kaja
(4)
Wąsik Dorota
(4)
Zawadzka Patrycja
(4)
Zgoliński Igor
(4)
Łobos-Kotowska Dorota
(4)
Świecki Dariusz
(4)
Ambrożuk Dorota
(3)
Antonów Dobrosława (1981- )
(3)
Augustyniak Monika (prawo)
(3)
Balcerowicz Leszek (1947- )
(3)
Banasiński Cezary (1953- )
(3)
Barański Michał (prawo)
(3)
Bielak-Jomaa Edyta (1972- )
(3)
Bielecki Leszek
(3)
Bieranowski Adam
(3)
Bodio Joanna
(3)
Bruzi Hanna
(3)
Brzozowski Adam
(3)
Budyn-Kulik Magdalena
(3)
Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna
(3)
Chomiczewski Witold
(3)
Czakon Wojciech
(3)
Demendecki Tomasz
(3)
Dąbrowska-Kardas Małgorzata
(3)
Fajgielski Paweł (1972- )
(3)
Filipkowski Wojciech
(3)
Florczak Izabela
(3)
Florczak-Wątor Monika (1977- )
(3)
Fuchs Dariusz
(3)
Gliszczyńska-Grabias Aleksandra
(3)
Guzik-Makaruk Ewa Monika (1971- )
(3)
Góralczyk Wojciech (1951- )
(3)
Górecki Dariusz (1946- )
(3)
Górowski Wojciech
(3)
Jasińska-Cichoń Adrianna
(3)
Jaworska-Dębska Barbara (1949- )
(3)
Kapelańska-Pręgowska Julia
(3)
Konert Anna
(3)
Kostera Monika (1963- )
(3)
Kozioł Agata (prawo)
(3)
Kozłowska-Kalisz Patrycja
(3)
Koźmiński Andrzej Krzysztof (1941- )
(3)
Krziskowska Katarzyna
(3)
Kulik Marek
(3)
Kuźniar Jerzy
(3)
Rok wydania
2020 - 2023
(117)
2010 - 2019
(518)
2000 - 2009
(88)
Okres powstania dzieła
2001-
(245)
1901-2000
(14)
1989-2000
(13)
1945-1989
(10)
Kraj wydania
Polska
(711)
Holandia
(6)
Stany Zjednoczone
(3)
Język
polski
(698)
angielski
(9)
łaciński
(1)
Odbiorca
Prawnicy
(102)
Szkoły wyższe
(90)
Aplikanci
(37)
Radcy prawni
(36)
Adwokaci
(35)
Sędziowie
(31)
Urzędnicy
(24)
Pracownicy naukowi
(19)
Specjaliści ds. kadr
(14)
Przedsiębiorcy
(13)
Doradcy podatkowi
(11)
Prokuratorzy
(11)
Menedżerowie
(10)
Pracownicy samorządowi
(10)
Księgowi
(8)
Pracodawcy
(6)
Doradcy personalni
(4)
Ekonomiści
(4)
Inspektorzy ochrony danych
(4)
Nauczyciele akademiccy
(4)
Rzecznicy patentowi
(3)
Administracja
(2)
Administracja publiczna
(2)
Administracja skarbowa
(2)
Administratorzy bezpieczeństwa informacji
(2)
Chorzy
(2)
Dziennikarze
(2)
Lekarze
(2)
Notariusze
(2)
Referendarze sądowi
(2)
Studenci
(2)
Administratorzy ochrony danych osobowych
(1)
Animatorzy kultury
(1)
Architekci
(1)
Asesorzy
(1)
Audytorzy wewnętrzni
(1)
Biegli sądowi
(1)
Doktoranci
(1)
Dyplomaci
(1)
Dyrektorzy HR
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Kierownicy działów kadrowo-płacowych
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Nauczyciele
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Policjanci
(1)
Politolodzy
(1)
Politycy
(1)
Pośrednicy internetowi
(1)
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(1)
Pracownicy wiedzy
(1)
Producenci filmowi
(1)
Psychiatrzy
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Ruchy i organizacje ekologiczne
(1)
Sektor publiczny
(1)
Specjaliści ds. rekrutacji
(1)
Szkoły średnie
(1)
Służba więzienna
(1)
Służba zagraniczna
(1)
Technicy kryminalistyki
(1)
Trenerzy biznesu
(1)
Urzędnicy unijni
(1)
Wykładowcy na kursach
(1)
Zawodowa służba wojskowa
(1)
Zawody medyczne
(1)
Temat
Zarządzanie
(56)
Kadry
(50)
Prawo karne
(34)
Prawo pracy
(30)
Prawo administracyjne
(27)
Prawo wspólnotowe europejskie
(27)
Prawo
(23)
Prawo cywilne
(22)
Prawo autorskie
(20)
Przedsiębiorstwo
(20)
Prawo karne procesowe
(19)
Prawo międzynarodowe
(18)
Zarządzanie strategiczne
(17)
Samorząd terytorialny
(16)
Postępowanie administracyjne
(14)
Prawo konstytucyjne
(14)
Przywództwo
(14)
Postępowanie cywilne
(13)
Prawa człowieka
(13)
Ochrona danych osobowych
(12)
Kultura organizacyjna
(10)
Prawo lotnicze
(9)
Szkolnictwo wyższe
(9)
Zarządzanie projektami
(9)
Administracja
(8)
Mentoring
(8)
Motywacja pracy
(8)
Płaca
(8)
Sądownictwo administracyjne
(8)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(7)
Finanse publiczne
(7)
Menedżerowie
(7)
Prawo nowych technologii
(7)
Prawo ochrony środowiska
(7)
Prawo podatkowe
(7)
Teoria prawa
(7)
Unia Europejska (UE)
(7)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(7)
Czas pracy
(6)
Komunikacja społeczna
(6)
Kryminologia
(6)
Państwo
(6)
Policja
(6)
Postępowanie sądowoadministracyjne
(6)
Prawo finansów publicznych
(6)
Prawo państwowe
(6)
Zamówienia publiczne
(6)
Administracja publiczna
(5)
Bezpieczeństwo publiczne
(5)
Cyberprzestępczość
(5)
Innowacje
(5)
Komunikacja interpersonalna
(5)
Oceny pracowników
(5)
Organizacje
(5)
Orzecznictwo
(5)
Prawo finansowe
(5)
Prawo handlowe
(5)
Prawo zamówień publicznych
(5)
Przestępczość
(5)
Rachunkowość zarządcza
(5)
Terroryzm
(5)
Urzędnicy
(5)
Zatrudnienie
(5)
Audyt wewnętrzny
(4)
COVID-19
(4)
Controlling
(4)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(4)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(4)
Firma (nazwa)
(4)
Instytucje europejskie
(4)
Kontrola
(4)
Marketing
(4)
Nieruchomości
(4)
Polityka
(4)
Postępowanie egzekucyjne
(4)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(4)
Prawo karne finansowe
(4)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(4)
Prawo rodzinne
(4)
Prawo zobowiązań
(4)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(4)
Sektor publiczny
(4)
Stosunki interpersonalne
(4)
Unia Europejska
(4)
Urlopy
(4)
Zarządzanie ryzykiem
(4)
Zdolności
(4)
Znaki towarowe
(4)
Administracja samorządowa
(3)
Bezzałogowe statki powietrzne
(3)
Budżety terenowe
(3)
Cudzoziemcy
(3)
Cyberterroryzm
(3)
Dobra osobiste
(3)
Dyscyplina finansów publicznych
(3)
Etyka zawodowa
(3)
Integracja europejska
(3)
Kariera
(3)
Kontrola zarządcza
(3)
Kryminalistyka
(3)
Temat: dzieło
Konstytucja Polski (1997)
(3)
Temat: czas
2001-
(289)
1901-2000
(16)
1989-2000
(12)
1945-1989
(7)
1989-
(6)
2001-0
(4)
1701-1800
(3)
1801-1900
(3)
1918-1939
(3)
1701-
(2)
1-100
(1)
100-1 p.n.e.
(1)
1001-
(1)
1001-1100
(1)
101-200
(1)
1101-
(1)
1101-1200
(1)
1201-
(1)
1201-1300
(1)
1301-
(1)
1301-1400
(1)
1401-
(1)
1401-1500
(1)
1501-
(1)
1501-1600
(1)
1601-
(1)
1601-1700
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
200-101 p.n.e.
(1)
2001
(1)
201-300
(1)
300-201 p.n.e.
(1)
301-400
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
401-500
(1)
500-401 p.n.e.
(1)
501-600
(1)
600-501 p.n.e.
(1)
601-700
(1)
700-601 p.n.e.
(1)
701-800
(1)
800-701 p.n.e.
(1)
801-900
(1)
901-
(1)
901-1000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(236)
Kraje Unii Europejskiej
(6)
Stany Zjednoczone (USA)
(6)
Europa
(4)
Francja
(3)
Wielka Brytania
(3)
Niemcy
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Australia
(1)
Belgia
(1)
Chicago (Stany Zjednoczone)
(1)
Dania
(1)
Indie
(1)
Rosja
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Gatunek
Podręcznik
(137)
Podręcznik akademicki
(104)
Komentarz do ustawy
(52)
Poradnik
(45)
Opracowanie
(36)
Monografia
(35)
Praca zbiorowa
(27)
Wzory dokumentów
(18)
Materiały pomocnicze
(17)
Komentarz prawny
(12)
Ustawa
(12)
Materiały konferencyjne
(11)
Rozporządzenie
(5)
Kazusy
(4)
Konstytucja
(4)
Encyklopedie
(3)
Poradniki
(3)
Antologia
(2)
Komentarz
(2)
Praca dyplomowa
(2)
Rozprawa doktorska
(2)
Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(2)
Aforyzmy
(1)
Artykuły
(1)
Cytaty
(1)
Dyrektywa Unii Europejskiej
(1)
Encyklopedia
(1)
Kodeks etyczny
(1)
Kompendia i repetytoria
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Podręczniki dla nauczycieli
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Synteza
(1)
Słownik łacińsko-polski
(1)
Uchwała
(1)
Umowa międzynarodowa
(1)
Vademecum
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Wykład
(1)
Wywiady
(1)
Wzory umów
(1)
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(260)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(18)
Zarządzanie i marketing
(17)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(13)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(8)
Informatyka i technologie informacyjne
(8)
Media i komunikacja społeczna
(7)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Edukacja i pedagogika
(3)
Historia
(3)
Transport i logistyka
(3)
Językoznawstwo
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Fizyka i astronomia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Psychologia
(1)
Religia i duchowość
(1)
Styl życia, moda i uroda
(1)
723 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-264-3840-0
Bibliogr. s. 17-23. Indeks cytowanego orzecznictwa.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 10241/P (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10241/P - 34 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 10671/II, 10670/II (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12163/II (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12246/II (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo zamówień publicznych w praktyce / Justyna Andała-Sępkowska, Wojciech Bereszko. - Wydanie 2, stan prawny na 1 stycznia 2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. - 482, [2] strony ; 21 cm.
(Prawo w Praktyce)
ISBN: 978-83-8187-386-4
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 469-[483].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12177/II (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 3894/IV, 3893/IV (2 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 28259/III, 27410/III (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 27409/III - 004.056 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy służby więziennej / Beata Baran. - Stan prawny na 3 marca 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 403 s. ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-8935-8
Na książce zbędny ISSN.
Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych i orzecznictwa s. 379-403.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 11088/II (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28232/III (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28230/III (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 30000/III (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 30001/III (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 10719/II (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo autorskie i prawa pokrewne : przepisy z wprowadzeniem / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - 7. wydanie, stan prawny na 1 sierpnia 2017. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 541 stron; 21 cm.
ISBN: 978-83-8107-792-7
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 11364/II (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 11363/II - 34 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 10946/II (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej