Baza prezentuje dorobek naukowy Uczelni, dokumentowany od 2001 roku. Obejmuje zarówno wydawnictwa samoistne: monografie, podręczniki, prace naukowo-badawcze, dysertacje naukowe,
jaki i niesamoistne: artykuły z czasopism, rozdziały z książek, w tym publikacje pokonferencyjne. Podstawowym źródłem zgromadzonych w bazie opisów są zbiory, będące w posiadaniu Biblioteki Głównej ASzWoj. Baza umożliwia wyszukiwanie publikacji po wskazaniu jednego lub więcej kryteriów wyboru. Od listopada 2019 roku baza przestała być na bieżąco uaktualniana, a funkcję gromadzenia i dokumentowania dorobku pracowników Uczelni, przejął System Informacji Naukowej Akademii Sztuki Wojennej, dostępny na stronie internetowej: https://sin.akademia.mil.pl