• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich
Polska za linią Curzona
Załącznik do programu studiów : studia pierwszego stopnia : przedmioty swobodnego wyboru : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, lotnictwo : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki
Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655. Cz. 2,
Wartości w podsystemie ochronnym systemu bezpieczeństwa narodowego : wartości funkcjonariuszy policji i służby więziennej