• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Brak okładki
Dowodzenie pododdziałami policji podczas operacji policyjnych : rozprawa doktorska
Komitet Pomocy Uchodźcom Polakom w Wilnie (19 września 1939-1 stycznia 1941)
Brak okładki
Cultural security : concept evaluation based on selected education programs addressed to foreign language learners : doctoral dissertation
Karty przedmiotów : studia II stopnia : kierunek: lotnictwo : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B